מדיניות פרטיות

 1. כללי:

אנא קרא הוראות הסכם זה (להלן: "מדיניות הפרטיות") בטרם תעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר האינטרנט של חברת מילר טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, ח.פ. 515975266 (להלן: "החברה").

 • אתר האינטרנט, הפועל בכתובת האינטרנט https://gold-letters.co.il/, הינו אתר אינטרנט ו/או מערכת מותאמת לטלפון סלולרי המספק שירותים לפרסום ולמכירה של מוצרים שהחברה מייצרת, משווקת או מוכרת (להלן: "המערכת").
 • מהטעם שהחברה מקפידה על שמירת פרטיותם של המשתמשים במערכת, הנך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, בטרם תעשה שימוש במערכת.
 • כל שימוש במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברה, כמו גם לכל דין רלוונטי.
 • מעצם השימוש במערכת באופן עצמאי ומרצון חופשי, יש כדי לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה, לכך שהמשתמש (את/ה) עומד בתנאים המוגדרים בהם, ובכלל זאת המשתמש מאשר לחברה לאסוף ולהשתמש במידע הפרטי שלך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
 • מדיניות הפרטיות נכתבה לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך היא מיועדת לשני המינים, כמו גם לרבים.
 • כותרות מדיניות הפרטיות נועדו לנוחיות בלבד ואין להן פירוש משפטי.
 • לא חלה עליך החובה לאשר מדיניות פרטיות זו אך אם תימנע מלעשות כן לא תוכל החברה להבטיח את ההנאה והשימוש שלך במערכת. ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, ההנחיות והתנאים שמפרסמת החברה במערכת מעת לעת, הרי שאתה נדרש להפסיק באופן מיידי כל שימוש במערכת.
 • ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה לספק מידע במהלך השימוש שתעשה במערכת אלא בהתאם לרצונך החופשי, אך אם תימנע מלהעביר את המידע הרי שההנאה של מן השימוש במערכת עשויה להיפגם.
 • הדין שחל על מדיניות הפרטיות הנו הדין הישראלי. מדיניות הפרטיות כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולכל הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה.
 1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

 • "משתמש" – כל אדם העושה שימוש במערכת, בשמו או בשם אחר. שימוש יכול שיהיה קריאה, עיון וצפייה בתכנים, הזמנת ו/או הצעת שירותים, רכישה ו/או מכירה של מוצרים, העברת מידע וכו'.
 • "שירותים" – כל שימוש של משתמש במערכת, לרבות, רכישת שירותים ו/או מוצרים.
 • "מידע אישי" – כל מידע של פרט שהתקבל / נמסר במהלך ההרשמה ו/או השימוש של המשתמש במערכת.
 • "שותפים עסקיים"- נותני שירותים המספקים שירותים ו/או משתפים פעולה עם החברה לשם מתן שירותים של המערכת, בישראל ובמדינות נוספות, אשר הוסמכו ע"י החברה לקבל מידע לצורך אספקת השירותים ואשר מחויבים כלפי החברה לעמוד בכל הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 • "מוצר/ים" – כל מוצר ו/או שירות אשר מפורסמים ו/או ניתנים לרכישה במערכת.
 1. מידע שנאסף על ידי החברה

להלן יפורט המידע שעשוי להיאסף על ידי החברה עקב השימוש שתעשה במערכת:

 • מידע שמשתמש עשוי לספק לנו ישירות:
 • פרטי התקשרות: שם משתמש, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון (ים).
 • פרטי הזמנת מוצרים.
 • אמצעי תשלום של משתמש.
 • מידע שיסופק לנו על ידי שותפינו ו\או צדדים שלישיים אחרים:
 • מידע שנוגע לאישור / כשלון / ביטול עסקאות שביצע משתמש אגב שימוש שלו במערכת.
 • מידע על Analytics ושירותי צד שלישי:
 • החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניתוח של צד שלישי שמסייעים למדוד מגמות שימוש במערכת. כלים אלה אוספים מידע שנשלח על ידי השירות שלנו, כולל דפי האינטרנט שמשתמש מבקר בהם.
 • החברה עשויה לאסוף ולהשתמש במידע של משתמש יחד עם מידע שמתקבל ממשתמשים אחרים כך שלא ניתן באופן סביר לזהות משתמש מסוים.
 • החברה עשויה לאסוף ולהשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לסייע במתן השירות וכדי לעזור לחברה להבין את השימוש של משתמשים במערכת. המידע האמור כולל כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"), סוג המכשיר, גרסת מערכת ההפעלה, מזהים ומאפיינים של מכשיר המשתמש, רשת מידע, תוכנות, הגדרות השפה ומידע אחר שנוגע לשימוש שלך במערכת.
 • עוגיות וטכנולוגיות דומות:
 • המערכת עשויה להשתמש ב-cookies, web beacons וטכנולוגיות דומות לשם הבנה ושמירה של העדפות משתמש לשימוש במערכת ואינטראקציה במערכת. בדרך כלל ניתן לאפס את הדפדפן של המשתמש או לשנות את ההגדרות שלו כדי לסרב לשימוש ב- cookies, אלא שבמקרה כזה, לא יוכל משתמש לנצל את מלוא התכונות של המערכת.
 • Logfile:
 • מידע על Log File מדווח אוטומטית על ידי דפדפן המשתמש בעת ביקור בדף האינטרנט או כאשר תוכן דף האינטרנט או היישום יורד לדפדפן או למכשיר המשתמש.
 • שרתי החברה רושמים מידע מסוים על קובצי יומן, כמו בקשת אינטרנט, כתובת IP, סוג דפדפן, דפי הפניה / יציאה וכתובות URL, מספר הקליקים וכיצד משתמש מתקשר עם קישורים בשירות, שמות דומיין, דפי נחיתה, דפים שנצפו ומידע אחר. החברה עשויה לאסוף מידע דומה מהודעות דואר אלקטרוני או הודעות שנשלחו למשתמשים שלנו, במטרה לעקוב אחר מידע בעניין תגובות משתמשים להודעות דואר אלקטרוני ולקישורים.
 • זיהוי מכשירים:
 • בעת שימוש במכשיר נייד כמו טאבלט או טלפון במהלך קבלת שירותים, החברה עשויה לגשת, לאסוף, לפקח או לאחסן במכשיר משתמש "מזהי מכשירים". מזהי מכשירים הם קבצי נתונים קטנים או מבני נתונים דומים המאוחסנים במכשיר נייד או משויכים אליו, המזהים את המכשיר הנייד של משתמש באופן ייחודי.
 • מזהה מכשיר עשוי למסור לחברה או לשותפים עסקיים אודות הרגלי גלישה ועשוי לעזור לחברה או לאחרים לספק דוחות או תוכן ומודעות בהתאמה אישית. ייתכן שתכונות שירות מסוימות אינן מתפקדות כראוי אם השימוש או הזמינות של מזהי התקנים נפגעים או מושבתים.
 • משתמש רשאי, בכפוף להוראות בעניין ביטול הסכם תנאי השימוש, למנוע המשך איסוף מידע שלו על ידי כך שלא יספק לנו מידע או שיפסיק את השימוש בשירותים באתר.
 1. השימוש שלנו במידע שלך
  • החברה תשתמש במידע אישי של משתמש על פי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש וכדי לקיים את השירותים המפורטים בהם.
  • המטרה העיקרית של החברה באיסוף המידע של משתמש היא לאפשר למשתמש שירותים נוחים באמצעות המערכת, באופן שיהיה נטול תקלות.
  • החברה תעשה שימוש במידע שנוגע לתהליך התקדמות עסקה שביצע משתמש באמצעות המערכת
  • בנוסף לחלק מהשימושים הספציפיים במידע שמתוארים במדיניות פרטיות זו, החברה עשויה להשתמש במידע כדי:
  • לעזור למשתמש לגשת ביעילות למידע שלו לאחר הכניסה;
  • לזכור מידע כדי שמשתמש לא יצטרך להזין מחדש במהלך ביקור נוסף במערכת;
  • להעביר למשתמש מידע שלהערכת החברה רלוונטי עבורו, לרבות מידע שעשוי להיחשב כפרסומי;
  • לספק תוכן ומידע בהתאמה אישית למשתמש ולאחרים;
  • לספק, לשפר, לבדוק ולפקח על יעילות השירותים של החברה;
  • לשם פיתוח ובדיקת שירותים, מוצרים ותכונות חדשים של המערכת;
  • לפקח על מדדים כגון מספר המבקרים, התנועה והפעילות הכוללת במערכת;
  • לאבחן או לתקן בעיות טכנולוגיות;
  • לעדכן אוטומטית את שירותי החברה במחשב, בטלפון הנייד או במכשירים אחרים;
  • להשיב לבקשות או לשאלות של משתמשים.
 2. שיתוף מידע של המשתמש
  • מלבדהחברהוהשותפים העסקיים, אנו לא נשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך אלא בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.
  • החברה עשויה לשתף את המידע האישי של משתמש עם שותפים עסקיים ונותני שירותים שעשויים להשתמש במידע זה כדי לספק, להבין ולשפר את השירות (למשל, חברת שליחויות). נותני השירות שלנו יקבלו גישה למידע שלך כפי שנדרש באופן סביר כדי לספק את השירות בתנאי סודיות סבירים.
  • החברה עשויה לשתף במידע דוגמת קובצי cookie,קבצי יומן או מזהי מכשירים.
  • החברה עשויה לשתף במידע לאחר הסרת חלקי נתונים שיכולים לזהות משתמש או שילוב מידע משתמש עם מידע נוסף באופן שמידע המשתמש לא ישויך אליו.
  • החברה עשויה לשתף במידע בעת אירוע של שינוי שליטה בהחברה. למשל,מכירה או העברה בדרך אחרת אתהחברה, המערכת, כל או חלק מנכסי החברה לאחר (למשל, במהלך עסקה כמו מיזוג, רכישה, פשיטת רגל, פירוק או כינוס נכסים). המידע האישי של משתמש עשוי להיות בין הנכסים שיימכרו או שיועברו. במקרה כזה משתמש ימשיך להיות בעל הזכות להורות מה לעשות במידע שלו בהתאם למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש, והקונה או הנעבר יצטרך לכבד את ההתחייבויות שהתחייבנו בעניינים אלה.
  • במקרה של מענה לבקשות משפטיות ולשם מניעת נזק:
  • החברה עשויה לשמור או לשתף מידע משתמש בתגובה לבקשה משפטית (כמו צו חיפוש, צו בית משפט או זימון זימון) אם להערכתנו הדבר רצוי ו/או נדרש לפי הדין.
  • החברה עשויה לשמור או לשתף מידע משתמש מתוך אמונה בתום לב כי יש צורך: לגלות, למנוע ולהתייחס למרמה ופעולות בלתי חוקיות אחרות; להגן על החברה, משתמש ועל אחרים, כולל כחלק מחקירות; על מנת למנוע נזק, מוות או פגיעה גופנית אפשרית. ייתכן שהחברה תשמור מידע אישי למשך תקופה ממושכת כאשר מדובר בנושא של בקשה או התחייבות משפטית, חקירה ממשלתית או חקירות הנוגעות להפרות אפשריות של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות שלנו, או בדרך אחרת כדי למנוע פגיעה.
  • מדיניות פרטיות של צד שלישי – גם אם החברה תשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים כמפורט לעיל, החברה תמשיך לטפל בנתוני משתמש בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. עם זאת, השימוש של הצד השלישי בנתונים יהיה באחריות הצד השלישי האמור אך בכפוף לאישור שלו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 3. אחסון מידע ואבטחתו
  • החברה עושה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית, תוך יישום אמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ופרוצדוראליים כדי לשמור ולהגן על סודיות מידע אישי שברשותה.
  • למרות מאמץ סביר לאחסן ידע משתמש בסביבה מאובטחת, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע באופן מוחלט. המשתמש מבין ומאשר שמידע שנאסף באמצעות המערכת, נאסף על אחריות המשתמש בלבד וכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, כמו גם לתנאי השימוש.
  • אם ייוודע לחברה על גישה בלתי מורשית למידע משתמש, החברה תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להודיע ​​למשתמש על כך.
  • החברה תקצה לכל משתמש שם משתמש וסיסמה במטרה לאפשר את השימוש במערכת. שם המשתמש והסיסמה מיועדים לשימוש אישי בלבד, כל כניסה למערכת באמצעותם תיחשב ככניסה מאושרת למערכת והמשתמש מתבקש לעזור באבטחת המידע שלו והנו אחראי לשמור בסודיות את סיסמתו.
  • הגדרות הפרטיות של משתמש עשויות להיות מושפעות גם משינויים בשירותי המדיה שמשתמש עושה בה שימוש כדי להתחבר למערכת, בעוד שהחברה איננו אחראים לפונקציונליות, פרטיות או אמצעי אבטחה של ארגון אחר שמספק את שירותי המדיה האמורים.
 4. עדכון מידע אישי
  • משתמש רשאי לעדכן בכל עת את חשבונו על ידי כניסה למערכת ושינוי הגדרות החשבון שלו. משתמש רשאי לבקש מידע הנוגע אליו, אשר בידי החברה, כמו גם לבקש את תיקונו. כדי לממש זכות זו, משתמש נדרש לשלוח דואר אלקטרוני ולציין את בקשתו המפורשת לכתובת הבאה: החברה אינה גובה תשלום בגין בקשות לתיקון מידע, אך עשויה לגבות תשלום עבור בקשות אחרות שנוגעות למידע.
  • בקשות לתיקון של מידע כפופות לחובות שבדין בעניין שמירת מסמכים.החברה עשויה לסרב לבקשות שחוזרות על עצמן שהנו בלתי סביר, שדורשות מאמץ טכני לא פרופורציונאלי, שמסכנות את פרטיותם של אחרים, או שאינן מעשיות.
  • לאחר סיום או ביטול חשבון משתמש במערכת, השותפים העסקיים וספקי השירות רשאים לשמור מידע אישי (כולל פרטי חשבון) למשך זמן סביר למטרות גיבוי, ארכיב ו/או ביקורת.
  • משתמש רשאי לבטל את הרישום לתקשורת בדואר אלקטרוני או הודעות מסרון מאתנו על ידי לחיצה על "הסר". עם זאת, משתמש אינו רשאי לבטל את הסכמתו לתקשורת הקשורה לשירות (למשל, אימות חשבון, אישורי רכישה וחיוב ותזכורות, שינויים / עדכונים לתכונות השירות, הודעות טכניות ואבטחה).
 5. שמירת המידע ומחיקתו
  • החברה לא תשמור מידע מזוהה למשך תקופה שלדעת החברה עולה על משך הזמן שהמידע עדיין רלוונטי, אלא אם הדבר נדרש בהתאם לדין ו/או לבירור מחלוקות.
  • החברה תמשיך לשמור מידע בלתי מזוהה למשך התקופה עליה תחליט החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. העברת מידע לתחום שיפוט אחר

המידע שהועבר לחברה עשוי להיות מאוחסן ומעובד בישראל, בשטח האיחוד האירופי או בכל מדינה אחרת בה החברה, השותפים העסקיים או ספקי השירות פועלים ומעצם הרישום והשימוש במערכת, והמשתמש נותן את הסכמתו לכך.

 1. אתרי אינטרנט ושירותים אחרים

החברה אינה אחראית לאתרים ולשירותים המקושרים למערכת. מובהר כי משתמש שעושה שימוש בקישור כדי לעבור מהמערכת לאתר או שירות אחר, עושה זאת מבלי שמדיניות הפרטיות של החברה חלה על אותם אתרים או שירותים של צד שלישי. כאשר משתמש עושה שימוש באתר או בשירות של צד שלישי ומאפשר להם לגשת לתוכן שלו, הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 1. ילדים וקטינים

המערכת אינה מיועדת לשימוש קטינים מתחת לגיל 18 וכל שימוש כזה הינו אסור. משתמש במערכת מצהיר בזה כי הינו בגיר וכשיר כחוק להתחייב משפטית כלפי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לכבד ולבטל בדיעבד עסקאות אשר נעשו על ידי קטינים מתחת לגיל 18 שלא קיבלו אישור לכך מאת אפוטרופוס ו/או הורה.  

 1. עדכון מדיניות הפרטיות

לחברה עומד הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת וככל שתעשה כן, המשתמש יעודכן על כך באמצעות הודעת דוא"ל ו/או מסרון ויתבקש לאשר את העדכון האמור. ככל שמשתמש יבחר שלא לאשר את העדכון האמור החברה עשויה להפסיק את המשך השימוש של המשתמש הסרבן במערכת.

 1. המחאה של זכויות

החברה רשאית להמחות ו/או להסב את הזכויות וההתחייבויות שלה לפי מדיניות פרטיות זו, ולרבות העברת המידע שנוגע למשתמש לצד שלישי כלשהו ללא הגבלה כלשהי ובלבד שהצד השלישי האמור יאשר בכתב את מחויבותו לעמוד בהוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין.

 1. בירור מחלוקות

המשתמש מבין, מסכים ומאשר כי על מדיניות הפרטיות זו חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל עניין הנוגע למדיניות הפרטיות ו/או למערכת ו/או לשירות המוצע במערכת.

 1. התקשרות עם החברה

אם יש למשתמש שאלות לגבי מדיניות הפרטיות או המערכת, בבקשה ליצור קשר עם החברה בכתובת info@gold-letters.com .

 

תנאי שימוש אלה תקפים ליום ה: 22.06.21